WORK > Early 2000's

Dixie Pricks
Dixie Pricks
oil on wood
2 1/8” x 2 3/8”
2003